Green Technology S.A

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej
Green Technology Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Green Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63 (00-116 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300427, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Green Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 20 grudnia 2017 roku na godzinę 10.00, które odbędzie się w Warszawie przy Świętokrzyskiej 30 lok. 63. Planowany porządek obrad znajduje się w zamieszczonym na stronie pliku : 7.Green Technology S.A. - ogłoszenie o ZWZA za 2016 rok

    Dokumenty

  1. GT_Sprawozdanie Zarządu_2016
  2. GT_Sprawozdanie Finansowe_2016
  3. GT_Opinia i Raport_2016
  4. Green Technology S.A. - wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZA obrad na ZWZA za 2016 rok
  5. Green Technology S.A. - wzór wniosku o zmiany w porządku obrad na ZWZA za 2016 rok
  6. Green Technology S.A. - wzór pełnomocnictwa na ZWZA za 2016 rok
  7. Green Technology S.A. - ogłoszenie o ZWZA za 2016 rok
  8. Green Technology projekty uchwał

Green Technology S.A

ul. Świętokrzyska 30/63,
00-116 Warszawa,
biuro@greenev.eu
www.greenev.eu